Pro zjisteni verze PSU nainstalovane na SW pouzijeme :

opatch lsinv -bugs_fixed | grep -i psu

pro zjisteni verze nainstalovane na db pouzijeme tento select (prihlaseni pod sysem)

 

select substr(action_time,1,30) action_time, substr(id,1,10) id, substr(action,1,10) action,
substr(version,1,8) version, substr(BUNDLE_SERIES,1,6) bundle,substr(comments,1,20) 
comments from registry$history;